Victory Management Service

"สร้างสรรค์งานบริการ ยึดมั่นในกฎเกณฑ์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการของเรา
อุ่นใจเพราะมีเราดูแล ด้านการบริหารโครงการจาก VICTORY MANAGEMENT SERVICE ซึ่งทำให้โครงการมีสภาพที่ดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษา ความปลอดภัย, บำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง, รักษาความสะอาด, บริหารจัดการดูแลโครงการ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ
Security
Maintenance & Repairing
Management
Utility
Trash & Waste Control
(O&M) Solar Rooftop
รายละเอียดเพิ่มเติม
SENA 360 Application สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน
ตอบโจทย์ทุกองศาของรูปแบบบริการหลังการขาย ให้ลูกบ้านเสนาเชื่อมต่อทุกการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยภายในแอปพลิเคชันเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
Highlight Activities
16/03/2020
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
มาตรการการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัสต่างๆ
17/02/2020
    นิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน
การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุดนิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน
การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุดนิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน วันที่ 16/02/2020
17/02/2020
กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 นิช ไอดี สุขุมวิท113
กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 นิช ไอดี สุขุมวิท113 วันที่ 16/02/2020
17/02/2020
    นิช ไอดี สุขุมวิท 113
ทำบุญประจำปี นิติบุุคคลอาคารชุด นิช ไอดี สุขุมวิท113
ทำบุญประจำปี นิติบุุคคลอาคารชุด นิช ไอดี สุขุมวิท113 วันที่ 16/02/2020