Victory Management Service

"สร้างสรรค์งานบริการ ยึดมั่นในกฎเกณฑ์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการของเรา
อุ่นใจเพราะมีเราดูแล ด้านการบริหารโครงการจาก VICTORY MANAGEMENT SERVICE ซึ่งทำให้โครงการมีสภาพที่ดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษา ความปลอดภัย, บำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง, รักษาความสะอาด, บริหารจัดการดูแลโครงการ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ
Security
Maintenance & Repairing
Management
Utility
Trash & Waste Control
(O&M) Solar Rooftop
รายละเอียดเพิ่มเติม
SENA 360 Application สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน
ตอบโจทย์ทุกองศาของรูปแบบบริการหลังการขาย ให้ลูกบ้านเสนาเชื่อมต่อทุกการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยภายในแอปพลิเคชันเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
Highlight Activities
16/04/2023
สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว
ภาพบรรยากาศ การสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้หลักผู้ใหญ่👏 ...
31/03/2023
ภาพบรรยากาศภายในงาน Come Meet Us! ที่โครงการ เฟล็กซี่ รัตนาธิเบศร์
ภาพบรรยากาศภายในงาน Come Meet Us! ที่โครงการ เฟล็กซี่ ร...
16/03/2020
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
มาตรการการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัสต่างๆ