กิจกรรมของโครงการ
ติดตามข่าวสาร
และอัพเดทความเคลื่อนไหวจาก วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส ได้ที่นี่
กิจกรรมเด่น
16/03/2020
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
มาตรการการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัสต่างๆ
17/02/2020
    นิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน
การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุดนิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน
การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุดนิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน วันที่ 16/02/2020