กิจกรรมของโครงการ

ศึกษาดูงานภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนิติบุคคล” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562  ณ โครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี

กิจกรรมอื่นๆ
14/11/2019
กิจกรรมทำบุญ และซ้อมหนีไฟประจำปี โครงการ เดอะนิช โมโน สุขุมวิท50

เมื่อวันที่ 10/11/2562 บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร…

29/08/2019
ศึกษาดูงานโครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี

ศึกษาดูงานภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนิติบุคคล” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ โครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี