กิจกรรมของโครงการ

บริษัท วิคตอรี่ แมแนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการงานนิติบุคคลและดูแลโครงการ มีความห่วงใยต่อท่านเจ้าของร่วม ท่านสมาชิก และผู้พักอาศัยภายในโครงการ บริษัทฯ จึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเพิ่มมาตรการการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ลิฟท์โดยสาร ราวจับ ประตู ลูกบิด พื้นทางเดิน พื้นที่ส่วนกลาง และเพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ #เราจะดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัว

กิจกรรมอื่นๆ