กิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมอื่นๆ
18/03/2020
ภาพรวม กิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพรวม กิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื…

16/03/2020
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และจุดสัมผัสต่างๆ

17/02/2020
การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุดนิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน

การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 นิติบุคคลอาคารชุดนิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน วันที่ 16/02/2020

กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 นิช ไอดี สุขุมวิท113

กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 นิช ไอดี สุขุมวิท113 วันที่ 16/02/2020

ทำบุญประจำปี นิติบุุคคลอาคารชุด นิช ไอดี สุขุมวิท113

ทำบุญประจำปี นิติบุุคคลอาคารชุด นิช ไอดี สุขุมวิท113 วันที่ 16/02/2020

14/11/2019
กิจกรรมทำบุญ และซ้อมหนีไฟประจำปี โครงการ เดอะนิช โมโน สุขุมวิท50

เมื่อวันที่ 10/11/2562 บริษัท วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร…

29/08/2019
ศึกษาดูงานโครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี

ศึกษาดูงานภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนิติบุคคล” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ โครงการเดอะนิช ไพร์ด ทองหล่อ-เพชรบุรี