SENA ZERO COVID-19

มาตรการการป้องกัน Covid-19 จาก Victory Management Service
มาตรการการป้องกัน Covid-19 จาก Victory Management Service

เสนา จะไม่ทอดทิ้งลูกบ้านทุกคนในช่วงวิกฤต COVID-19
ติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมจาก เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้ที่นี่
Highlight Activities
SENA ZERO COVID HOTLINE
เสนาฯ และ Victory Management เรามีบริการพิเศษ SENA ZERO COVID HOTLINE สายด่วนพาลูกบ้านไปยังโรงพยาบาล สำหรับลูกบ้านที่สงสัยว่ามีความเสี่ยง รคติดเขื้อไวรัส Covid-19 สามารถติดต่อนิติบุคคลของโครงการ
https://www.victorymanagement.co.th/victory/wp-content/uploads/2019/09/security.svg

5 ข้อ สู้ Covid-19

ชั่วโมงนี้ ใครๆ ก็กลัว Covid-19 …แต่จะกลัวอย่างเดียวคงไม่ดีแน่ๆ
#เสนาห่วงใย สุขภาพของคนไทยทุกคน อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆ เรามาทำความเข้าใจกับวิธีป้องกันไวรัส Covid-19 แบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่วิธีการง่ายๆ เหล่านี้เนี่ยล่ะที่จะช่วยให้เราปลอดภัยได้ดีกว่าไม่ป้องกันอะไรเลยนะคะ

• สวมใส่หน้ากากอนามัย เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
• ทานอาหารสุก สะอาด งดของดิบ ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
• ล้างมือด้วยสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ
• งดจับตา จมูก ปาก หรือสัมผัสผู้อื่น ขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
• ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

โรคติดต่ออันตราย Covid-19

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน และมีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอาการโรค คือ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ปัจจุบัน ในประเทศจีนพบผู้ป่วยติดเชื้อในทุกมณฑล และยังพบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศ โดยโรคนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน 53 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563)

โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากเชื้อดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว
ส่วนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา